Duurzame leerlijn Natuur & Technologie: Duurzame energie

Voor Natuur en Milieu Educatie (NME) Haarlem heb ik een duurzame leerlijn natuur & Technologie ontwikkeld. Deze leerlijn biedt scholen de kans om de duurzaamheidsthema’s in de klas te behandelen gecombineerd met wetenschap en Technologie. Dit alles m.b.v. de opzet van onderzoekend en ontwerpend leren.

Vanaf de kleuters tot groep 8 zal er een opbouw zijn in het aanbod en wanneer de kinderen van school gaan hebben de kinderen handelingsperspectief en hebben zij vaardigheden en kennis ontwikkeld om in een team vraagstukken aan te pakken.

De materialen en lesbeschrijvingen worden beschikbaar gesteld door het NME en sommige lessen kunnen gegeven worden door een gastdocent.

Meer over de leerlijn:

De leerlijn benadert duurzame energie  op een onderzoekende en ontwerpende (O&O) manier, betrekt de 21e eeuwse vaardigheden, nieuwe technologieën en sluit aan bij de kerndoelen en de methodes die scholen gebruiken.

Lessen uit de natuur en techniek methodes kunnen verdiept worden met of vervangen worden door deze lessen. In de leerlijn staat aangegeven bij welke methodeles deze lessen aansluiten.

Het is een leerlijn die het voor een school laagdrempelig maakt om duurzame energie een structurele plek te geven in het curriculum van groep 1 t/m 8. Het geeft kinderen handelingsperspectief en biedt vaardigheden aan die kinderen de rest van hun leven kunnen gebruiken om de uitdagingen aan te gaan waar we voor staan.

 

De producten van het NME (leskisten) zijn verwerkt in de leerlijn. Bij de leskisten heb ik Onderzoekende en O&O lessen gemaakt die de leerkracht gemakkelijk kan gebruiken.

 

Inhoud leerlijn:

In de onderbouw staat verwondering centraal en het kennismaking met fenomenen als zon en schaduw (kerndoel 42 & 46).

Dat de zon belangrijk is voor al het leven en voor planten en mensen onontbeerlijk is, wordt behandeld in groep 3 (kerndoel 40). Middels Onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren) ontdekken de kinderen de rol van zonlicht op de groei van planten.

Meer informatie over O&O leren vindt u op de websites van de wetenschapsknooppunten en SLO (http://wetenschapentechnologie.slo.nl)

Dat deze planten en voedsel onze energie bron zijn komt in groep 4 aan de orde.

In groep 4/5 zullen belangrijke begrippen geïntroduceerd worden. De lessen hebben een O&O opbouw en middels deze methode ontdekken de kinderen de werking van batterijen en het principe van een stroomkring (kerndoel 42).

Door middel van een productonderzoek van een zaklantaarn (kerndoel 44) leggen de kinderen delink tussen hetgeen zij geleerd hebben en de toepassing daarvan in de werkelijkheid.

Het aanbod in groep 5/6 behandelt windenergie. Deze lessen breiden het begrippenkader/ kennis uit met de mogelijkheden van duurzame energiebronnen (kerndoel 49). Kinderen onderzoeken en ontwerpen wieken van een windmolen. De onderzoeks- en ontwerpcyclus wordt uitgebreid met het maken van hypotheses (kerndoel 45 en 42).

Ook wordt er verwezen naar mogelijkheden om ontwerpend leren te verdiepen middels Mystery bags.

Het aanbod voor groep 6/7 is een verdieping van de kennis over stroom, de werking van een energie centrale en dynamo’s. Met de leskist stroomkring gaan de kinderen aan de slag met materialen om zo te onderzoeken hoe je een stroomkring maakt, hoe je zelf een schakelaar ontwerpten wat geleidt en wat niet (Kerndoel 42, 45) Dit alles op een O&O manier.

Ook maken de kinderen kennis met de mogelijkheden van zonne-energie.

Deze leskist is een verdieping/ verbreding van de W&T methodes die in deze leerjaren aandacht besteden aan de stroomkring, energie thuis, de nadelige effecten van energie centrales, broeikaseffect en aandacht schenken aan alternatieve energie bronnen (Kerndoel 39).

In groep 7/8 kan het onderwerp zonne energie uitgediept worden middels twee gastlessen.

Tijdens de gastles zonnebloemlesmaken de kinderen een bloem die op zonneenergie beweegt. Deze les kan, afhankelijk van de behoefte en situatie van de school, in een O&O vorm gegeven worden.

stroomkring leskist

De leskist stroomkring kan ook los gekocht worden.

Deze kist bevat materialen om met een hele groep op een O&O manier aan de slag te gaan met stroomkringen, geleiders en isolatoren en de werking van de schakelaar.